Tuesday, February 26, 2013

New miniature from Marta

Hello, at first I would like to welcome You all warmly!
Here I presented effect of long hours of my work, project required from me a lot of work. I hope that you will like my model.
Thanks in advance for the comments.
Regards Marta!


Witam, chciałabym na wstępie wszystkich serdecznie przywitać!
Prezentuje tu efekt mojej wielogodzinnej pracy, wymagał ode mnie sporo pracy. Mam nadzieje, że model się Wam spodoba.
Z góry dziękuje za komentarze.
Pozdrawiam Marta!

Sunday, February 10, 2013

Putty&Paint


 

Hey, I decided to write about not so long ago established website associating painters and sculptors of highest quality. This website is Putty&Paint, which is somewhat reminiscent of the most famous Cool Mini Or Not. PnP in contrast to CMON is focused on creating a strong base of top artists and their work, PnP is currently based on invitation system - hobbyists invites hobbyists. In assumption PnP does not have a forum, news, advertising and storepurpose of existence of their website is the prevalence and presentation of artist work to inspire each other.

Initiative is worthy of praise, therefore I invite You all to visit this great site!


Hej postanowiłem napisać o nie tak dawno powstałej stronie zrzeszającej malarzy i rzeźbiarzy z najwyższej półki. Mowa o Putty&Paint, czyli stronie przypominającej nieco znane większości Cool Mini Or Not. W odróżnieniu od CMON, PnP skupia się na utworzeniu mocnej bazy wyłącznie topowych artystów i ich prac, PnP w chwili obecnej opiera się wyłącznie na systemie zaproszeń - hobbyści zapraszają hobbystów. Z założenia PnP nie posiada forum, newsów, reklam czy sklepu, gdyż celem istnienia strony jest rozpowszechnienie i prezentacja samych prac w celu inspirowania się nawzajem.
Inicjatywa jak najbardziej warta pochwały zatem zapraszam do odwiedzenia tej świetnej strony!


Dark Elf Sorceress

Hello, I would like to present You work from last month - the Dark Elf Sorceress, I hope You will enjoy it!

Witam, chciałbym zaprezentować prace z ubiegłego miesiąca - Dark Elf Sorceress, mam nadzieję, że się wam spodoba!

Saturday, February 9, 2013

Nurgle Lord


I was considering painting this model since its release, now it's finally time to paint it. Model is ready for painting, I also prepared wooden plinth for him, with rocks, bough and with companion nrgling. I'm considering adding some fat maggots.

Przymierzałem się do pomalowania tego modelu od momentu jego premiery, nadszedł czas by w końcu go pomalować. Model jest już gotowy do malowania, ponadto przygotowałem dla niego drewniany cokół, z skałkami, konarem i towarzyskim nurglingiem. Rozważam dodanie kilku tłustych larw.


Update!

Hi, it's been a long time since the last post. Well, to be honest I just didn't have time, but I would like to return to writing again, because now I am able to find more spare time for it.
Also from this post I would like to change something, from now on,all blog posts will in two languages. I also considering translation of older entries.

Regards!
PS:I will try to do my best with translating but keep in mind that english is not my native language;)


Witam, minęło sporo czasu od ostatniego posta. Cóż zwyczajnie nie miałem czasu ani głowy do blogowania, chciałbym jednak znów wrócić do pisania gdyż obecnie udaje mi się częściej znaleźć wolną chwile.
Od tego posta chciałbym coś zmienić, wszystkie posty będą od teraz w dwóch językach. Rozważam tez tłumaczenie starszych wpisów.

Pozdrawiam!