Wednesday, June 12, 2013

Beyond the Wall - Jon Snow & Ghost Dire Wolf - Diorama

Hello, making this diorama took me awhile, but I'm really happy how things came out at the end. In near future i will write tutorial about making icicles, though I had some problems with making them and I would like to share great way to create some. Here are some w.i.p. pictures and pictures of finished diorama. I realy hope You will like it!
Like always all coments are wecome!


Witam, sporo czas zajęło mi skończenie tej makiety, efekt jest myślę całkiem zadowalający. W najbliższych dniach postaram się napisać mały tutorial dotyczący tworzenia sopli, których wykonanie nastręczyło mi drobnych komplikacji. Wrzucam zdjęcia W.I.P jak i skończonej makiety. Mam nadzieje, że się wam spodoba!
Jak zawsze liczę na komentarze!


First sketch, at the end, diorama gained greater size.
Pierwszy szkic, ostatecznie diorama, przybrała większy rozmiar.


As a base I used XPS foam, land is made from flower earth, slate rocks, electrostatic grass, pieces of bark. Tree and limb are done with broken branches, and the branches of that tree the are made from small twigs, needles are done with aspagaus.
Jako podstawy użyłem styroduru, grunt to ziemia kwiatowa, łupki skalne, trawka elektrostatyczna, kawałki kory. Drzewo i konar wykonałem z połamanych gałeci, gałezie z to drobne gałązki, a igliwie wykonałem z aspagausa.

Before I added snow, diorama looked like that.
Przed nałożeniem śniegu diorama prezentowała się tak.

Here are some W.I.P. pictures of Jon and Ghost
Tutaj zdjęcia W.I.P. Jona i Ducha

Here is my diorama "Beyond the Wall"
A oto i moja diorama "Beyond the Wall"

If You like it here is link to CMON
Jeśli Ci się spodobała tutaj link do CMON

Fat King Robert

Hi all, recently I painted this gorgeous miniature, I really enjoyed painting it because I' am big fan of "A song of ice and fire" by George R.R. Martin. I have relly big hope that You all will like my work, I think I made big progress so far, and I'm really proud of my soft blends on coat and face.
PS: Don't You all think Robert is very thoughtful?


Hej, witam wszystkich, niedawno skończyłam malować tą przecudną figurkę. Świetnie się bawiłam przy jej malowaniu, zwłaszcza, że jestem wielka fanką "Pieśni lodu i ognia"  George R.R. Martina. Mam nadzieję, że model przypadnie wam do gustu, gdyż jestem niego bardzo zadowolona i myślę , że zrobiłam spory postęp w malowaniu, szczególnie jestem dumna z miękkich przejść na płaszczu i twarzy.


Thursday, April 18, 2013

Jon Snow and Ghost - Diorama Part 1

Hello! I'm slowest painter in whole world... however, in sheer volume of the duties, I found moment of free time and I worked on my diorama. Here is WIP of it, Jon Snow will be placed in the upper right corner behind tree trunk.

Witam! Jestem najwolniejszym malarzem na świecie... niemniej w natłoku obowiązków wygospodarowałem chwile i wziąłem się za dioramke. Prezentuje WIPka z dioramy, Jon Snow znajdzie się po prawej stronie za konarem.


Monday, March 25, 2013

"Song of Ice and Fire"

Hello! In past weeks had no time to update the blog, but I hope that in the coming weeks situation will change.
I'm started creation of diorama in a atmosphere of "Song of Ice and Fire". To be specify, diorama with Jon and his direwolf Ghost, Marta decided to paint King Robert Baratheon, so in next weeks we will have some emotion!


Witam! Brak czasu sprawił, że nie miałem czasu aktualizować bloga, liczę jednak, że w najbliższych tygodniach się to zmieni.
Zabieram sie za tworzenie dioramy w klimacie "Piesni Lodu i Ognia". Konkretnie dioramy z Jonem Snow'em i jego wilkorem Duchem, Marta zas postanowiła pomalować króla Roberta Baratheona, zatem będzie się działo! 


Tuesday, February 26, 2013

New miniature from Marta

Hello, at first I would like to welcome You all warmly!
Here I presented effect of long hours of my work, project required from me a lot of work. I hope that you will like my model.
Thanks in advance for the comments.
Regards Marta!


Witam, chciałabym na wstępie wszystkich serdecznie przywitać!
Prezentuje tu efekt mojej wielogodzinnej pracy, wymagał ode mnie sporo pracy. Mam nadzieje, że model się Wam spodoba.
Z góry dziękuje za komentarze.
Pozdrawiam Marta!

Sunday, February 10, 2013

Putty&Paint


 

Hey, I decided to write about not so long ago established website associating painters and sculptors of highest quality. This website is Putty&Paint, which is somewhat reminiscent of the most famous Cool Mini Or Not. PnP in contrast to CMON is focused on creating a strong base of top artists and their work, PnP is currently based on invitation system - hobbyists invites hobbyists. In assumption PnP does not have a forum, news, advertising and storepurpose of existence of their website is the prevalence and presentation of artist work to inspire each other.

Initiative is worthy of praise, therefore I invite You all to visit this great site!


Hej postanowiłem napisać o nie tak dawno powstałej stronie zrzeszającej malarzy i rzeźbiarzy z najwyższej półki. Mowa o Putty&Paint, czyli stronie przypominającej nieco znane większości Cool Mini Or Not. W odróżnieniu od CMON, PnP skupia się na utworzeniu mocnej bazy wyłącznie topowych artystów i ich prac, PnP w chwili obecnej opiera się wyłącznie na systemie zaproszeń - hobbyści zapraszają hobbystów. Z założenia PnP nie posiada forum, newsów, reklam czy sklepu, gdyż celem istnienia strony jest rozpowszechnienie i prezentacja samych prac w celu inspirowania się nawzajem.
Inicjatywa jak najbardziej warta pochwały zatem zapraszam do odwiedzenia tej świetnej strony!


Dark Elf Sorceress

Hello, I would like to present You work from last month - the Dark Elf Sorceress, I hope You will enjoy it!

Witam, chciałbym zaprezentować prace z ubiegłego miesiąca - Dark Elf Sorceress, mam nadzieję, że się wam spodoba!

Saturday, February 9, 2013

Nurgle Lord


I was considering painting this model since its release, now it's finally time to paint it. Model is ready for painting, I also prepared wooden plinth for him, with rocks, bough and with companion nrgling. I'm considering adding some fat maggots.

Przymierzałem się do pomalowania tego modelu od momentu jego premiery, nadszedł czas by w końcu go pomalować. Model jest już gotowy do malowania, ponadto przygotowałem dla niego drewniany cokół, z skałkami, konarem i towarzyskim nurglingiem. Rozważam dodanie kilku tłustych larw.


Update!

Hi, it's been a long time since the last post. Well, to be honest I just didn't have time, but I would like to return to writing again, because now I am able to find more spare time for it.
Also from this post I would like to change something, from now on,all blog posts will in two languages. I also considering translation of older entries.

Regards!
PS:I will try to do my best with translating but keep in mind that english is not my native language;)


Witam, minęło sporo czasu od ostatniego posta. Cóż zwyczajnie nie miałem czasu ani głowy do blogowania, chciałbym jednak znów wrócić do pisania gdyż obecnie udaje mi się częściej znaleźć wolną chwile.
Od tego posta chciałbym coś zmienić, wszystkie posty będą od teraz w dwóch językach. Rozważam tez tłumaczenie starszych wpisów.

Pozdrawiam!