Wednesday, July 19, 2017

Poxwallkers pt5

The first Poxwalker is finished, although I think I still have to add dirt to orange hip band at the moment it seems to be too clean. How do you think?
Rest of unit is ready in 60-80%, maybe I will have something to show You this week?

Pierwszy Poxwalker ukończony, choć wydaje mi się, że musze jeszcze ubrudzić pomarańczową przepaskę biodrową w tej chwili wydaje się być zbyt czysta. Jak uważacie?

Reszta jest gotowa w 60-80%, może uda się coś jeszcze pokazać w tym tygodniu?Tuesday, July 18, 2017

Poxwallkers pt4

Work is slowly progressing, there is still some things to be done with it, but it looks pretty neat. I definitely need to add rust and lighten up few things, especially bandages.

Prace wolno postępują do przodu, zostało przy nim jeszcze nieco roboty, ale już prezentuje się dość zgrabnie. Zdecydowanie muszę dołożyć rdzy i powyciągać rozjaśnienia, zwłaszcza na bandażach. 


Sunday, July 9, 2017

Poxwallkers pt3

Hello, colors are emerging, models where enriched with oranges on hazmat suits and all ointment shades of unhealed wounds and skin rashes. There is still some work left but painting those models its pure pleasure.
See You soon!


Witam, kolorów zaczyna przybywać, modele wzbogacone o pomarańcze strojów ochronnych i wszelkiej maści odcienie zaognionych ran i wyprysków skórnych. Zostało jeszcze troche pracy, ale modele maluje się całkiem przyjemnie.
Do zobaczyska wkrótce!


Tuesday, July 4, 2017

Poxwallkers pt2

Hi, just an quick update.
Bases are almost done, just base edges and maybe some tufts of vegetation?
As for those rotten fellows I applied some washes and base colors.
Stay tuned!

Hej mała aktualizacja na szybko.
Podstawki w sumie gotowe, zostały ranty no i może jakieś trawki?
Co do chłopców rozkładowców, zostali zwashowani i gdzieniegdzie są już kolory bazowe. 
Wkrótce ciąg dalszy!