Friday, February 3, 2017

Kingdom Death: Monster - Starting Survivors WIP1

Hello, it's been few weeks already since last update. I'm started painting all 4 Starting Survivors simultaneously, after finishing cloth, founding Stone and stone faces bases, they will be painted seperetley due differences in skin tones and hair.

Witajcie mineło już kilka tygodni od ostatniej aktualizacji. Zacząłem prace nad 4 ocalałymi jednocześnie, z racji tych samych kolorów na szatach, kamiennej broni i podstawkach. Po tym etapie ich drogi się rozejdą z racji innych odcieni skóry i włosów. 

Thursday, January 19, 2017

Kingdom Death: Monster - White Lion WIP4 - prefinal!

Pre-final WIP shots, I have to fix some minor things that I saw on pictures and any scratches that I made accidentally. Looking at my "home-lions" I wondered what my model is missing, after some time it turned out that it was a nose. I added a delicate white line accent on top of the nose, now the lion looks much better, funny how such small details change the whole perception of the model;)

Prefinalne WIPy, zostały poprawki rzeczy które dojrzałem dopiero na zdjęciach i wszelkich otarć. Patrząc na moje "domowe lwy" zastanawiałem się czego brakuje mojemu modelowi, po namyśle okazało się, że chodzi o nos. Dodałem delikatną biała linię akcentującą nos, teraz lew wygląda dużo lepiej, zabawne jak takie małe detale zmieniają cały odbiór modelu;)

Wednesday, January 18, 2017

Kingdom Death: Monster - White Lion WIP3

Just an quick update, here are some day before yesterday's WIP shots:


Szybka aktualizacja, zdjecia WIPów z przedwczoraj:
Thursday, January 12, 2017

Kingdom Death: Monster - White Lion WIP2

Hello, here are some more WIP shots. Feet are done, I must finish base and Lion's mane and then I must correct all flaws I made during whole painting process. I must admit that I am surprised by the amount of work I spent on the model, and he is still not ready.

Witam, następne WIPy. Łapy skończone, zostało skończyć podstawkę, grzywę no i poprawić wszelakie niedociągnięcia. Musze przyznać, że zaskoczyła mnie ilość pracy którą spędziłem nad modelem, a on ciągle nie gotowy.
Wednesday, January 11, 2017

Kingdom Death: Monster - White Lion WIP

Welcome to the new 2017, New Year's brings brand new resolutions, new plans ... maybe life will not verify it;)
My Hobby time have been reduced in the past years to a minimum, currently I'm working on Kingdom Death and WH40K.
Without any extension, WIP shot of White Lion from KD:M.

Witam w nowym 2017, nowe postanowienia noworoczne nowe plany… oby życie ich nie zweryfikowało ;)
Hobbystycznie zredukowałem się w zeszłych latach do minimum, obecnie ta tapecie Kingdom Death i WH40k.
Bez zbędnego przedłużenia, WIP Lwa do KD:M.

Thursday, April 30, 2015

Freebooter's Fate - Pirate Regicide


Hi, unfortunately painting took, a little bit longer than I thought, but eventually I managed to finish her. For the first model after such a long break, I think it came out pretty well.
Feel free to watch and rate.


Witam, z modelem zeszło mi niestety nieco dłużej niż sądziłem, ale ostatecznie udało mi się ją ukończyć. Jak na pierwszy model po tak długiej przerwie, sądzę, że wyszła całkiem nieźle.
Zapraszam do oglądania i oceniania. 

Friday, April 10, 2015

Big come back

Hello, it's been ages since my last entry, for whole time I was unsuccessfully trying to find a moment for a hobby. So it is that somewhere in the rush of everyday life and the pursuit of "success", we are forgetting to stop for a moment to and find time for ourselves. I hope that this time I will come back for good to painting. As I simply feel that I have lost something important which gave me the lot of joy and moments that allowed me a springboard from everyday life.

I refreshed a little bit a graphic design of this blog, I'm quite happy with it and I hope that you will like it like I do.

A long time ago I started working on a new model, I think that the state of the work allows me to suppose that I will finish my work this week. Below are some photos.

Its good to be back!


Witam, od ostatniego wpisu minęły wieki, przez ten czas bezskutecznie próbowałem znaleźć chwilę na hobby. Tak już chyba niestety jest, że gdzieś w natłoku codziennego życia i pogoni za "sukcesem" zapominamy o tym by na chwilę przystanąć i znaleźć czas dla siebie. Mam nadzieje, że uda mi się wrócić na dobre wrócić do malowania gdyż zwyczajnie czuje, że straciłem coś ważnego co dawało mi masę radości i pozwalało na chwile odskoczni od codziennych spraw. 

Odświeżyłem nieco szatę graficzną, jestem z niej całkiem zadowolony mam nadzieje, że i wam się spodoba. 

Dawno temu rozpocząłem prace nad pewnym modelem myślę, że stan prac pozwala mi przypuszczać, że skończę w tym tygodniu. Poniżej kilka zdjęć.

Dobrze jest wrócić!